Truyện top trong ngày

Truyện tranh Bậc Thầy Kiếm Sư
3M 2,515 12,749

Bậc Thầy Kiếm Sư

Truyện tranh Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê
5M 4,762 19,592

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê

Truyện tranh Vợ Tôi Là Quỷ Vương
11M 2,347 19,520

Vợ Tôi Là Quỷ Vương

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
4M 443 8,925

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
2M 446 6,982

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Truyện tranh Đại Quản Gia Là Ma Hoàng
10M 3,708 22,371

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Truyện tranh Chàng Rể Mạnh Nhất Lịch Sử
829K 471 4,932

Chàng Rể Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Tự Cẩm
556K 93 2,985

Tự Cẩm

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
17M 5,828 25,258

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Trang Trại Hạt Dẻ Gần Cung Điện Hoàng Gia
129K 54 1,059

Trang Trại Hạt Dẻ Gần Cung Điện Hoàng Gia

Truyện tranh Dưới Bóng Cây Sồi
311K 48 861

Dưới Bóng Cây Sồi

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
8M 1,812 17,751

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
3M 213 8,639

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Tu La Võ Thần
8M 1,069 10,744

Tu La Võ Thần

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
9M 1,366 17,012

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
3M 567 8,182

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
11M 1,352 17,134

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ
5M 606 10,556

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
5M 357 12,916

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Độc Thủ Vu Y
4M 392 7,942

Độc Thủ Vu Y

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
4M 1,582 11,104

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
10M 1,227 20,198

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Không Có Đạo Lữ Sẽ Chết
540K 391 3,228

Không Có Đạo Lữ Sẽ Chết

Truyện tranh Sư Tổ Của Ta Là Thiên Hạ Đệ Nhất
368K 155 3,390

Sư Tổ Của Ta Là Thiên Hạ Đệ Nhất

Truyện tranh Hoán Đổi Diệu Kỳ
8M 3,051 8,579

Hoán Đổi Diệu Kỳ

Truyện tranh Cực Phẩm Tiên Đế
445K 83 2,198

Cực Phẩm Tiên Đế

Truyện tranh Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần
3M 3,562 9,901

Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần

Truyện tranh Tiền Đạo Số 1
12M 2,620 13,664

Tiền Đạo Số 1

Truyện tranh Trùng Sinh Thành Godzilla
200K 121 1,429

Trùng Sinh Thành Godzilla

Truyện tranh Người Xấu
2M 1,086 6,170

Người Xấu

Truyện tranh Tân Hỗn Độn Kiếm Thần
610K 236 3,334

Tân Hỗn Độn Kiếm Thần

Truyện tranh Tiên Tôn Lạc Vô Cực
5M 1,621 14,178

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Truyện tranh Võ Đang Kỳ Hiệp
1M 501 6,068

Võ Đang Kỳ Hiệp

Truyện tranh Cách Chiến Thắng Trận Đấu
4M 1,678 7,468

Cách Chiến Thắng Trận Đấu

Truyện tranh Trọng Sinh Trở Lại: Sủng Nịch Độc Nhất Vô Nhị
2M 95 5,473

Trọng Sinh Trở Lại: Sủng Nịch Độc Nhất Vô Nhị

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
7M 6,393 17,306

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực