Truyện top trong ngày

Truyện tranh Dưới Bóng Cây Sồi
311K 48 861

Dưới Bóng Cây Sồi

Truyện tranh Trọng Sinh Trở Lại: Sủng Nịch Độc Nhất Vô Nhị
2M 95 5,473

Trọng Sinh Trở Lại: Sủng Nịch Độc Nhất Vô Nhị

Truyện tranh Chư Giới - Tận Thế Online
3M 878 8,471

Chư Giới - Tận Thế Online

Truyện tranh Sinh Đôi Xuyên Không
906K 256 5,867

Sinh Đôi Xuyên Không

Truyện tranh Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba
2M 539 5,751

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Truyện tranh Xuyên Về Thời Học Sinh Truy Lão Công
88K 24 829

Xuyên Về Thời Học Sinh Truy Lão Công

Truyện tranh Manh Sư Tại Thượng
6M 2,342 14,490

Manh Sư Tại Thượng

Truyện tranh Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn
384K 190 2,432

Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn

Truyện tranh Lần Nữa Toả Sáng
658K 197 4,380

Lần Nữa Toả Sáng

Truyện tranh Con Gái Chồng Thật Dễ Thương
533K 154 4,402

Con Gái Chồng Thật Dễ Thương

Truyện tranh Đoàn Sủng Tiểu Kiều Của Ba Ba Bạo Quân
104K 15 925

Đoàn Sủng Tiểu Kiều Của Ba Ba Bạo Quân

Truyện tranh Công Chúa Chloe
640K 137 4,776

Công Chúa Chloe

Truyện tranh Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút
817K 273 3,518

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Truyện tranh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi!
335K 51 1,482

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi!

Truyện tranh Quý Cô Khó Gần
958K 275 4,612

Quý Cô Khó Gần

Truyện tranh Đại Lão Nào Cũng Tranh Sủng Ta
598K 183 2,198

Đại Lão Nào Cũng Tranh Sủng Ta

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
878K 196 3,197

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Chị Gái Ác Nữ
246K 23 915

Chị Gái Ác Nữ

Truyện tranh Cuộc Hôn Nhân Vụ Lợi
179K 52 876

Cuộc Hôn Nhân Vụ Lợi

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
7M 1,380 8,473

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Mau Xuyên Không Rửa Tội Cho Nhân Vật Phản Diện
630K 83 2,474

Mau Xuyên Không Rửa Tội Cho Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
331K 115 1,870

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Truyện tranh Khó Dỗ Dành
251K 49 1,557

Khó Dỗ Dành

Truyện tranh Bạo Quân Ái Nhân
440K 16 1,303

Bạo Quân Ái Nhân

Truyện tranh Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo
873K 160 4,753

Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo

Truyện tranh Toàn Bộ Tu Chân Giới Muội Tử Muốn Bắt Ta
1M 571 5,412

Toàn Bộ Tu Chân Giới Muội Tử Muốn Bắt Ta

Truyện tranh Quán Kịch Bản Trần Mộng
97K 28 678

Quán Kịch Bản Trần Mộng

Truyện tranh Tôi Trở Thành Vợ Nam Chính
698K 291 4,612

Tôi Trở Thành Vợ Nam Chính

Truyện tranh Tôi Chỉ Là Một Tiểu Thư Bình Thường
473K 63 3,066

Tôi Chỉ Là Một Tiểu Thư Bình Thường

Truyện tranh Những Nhân Vật Mạnh Nhất Thế Giới Ám Ảnh Tôi
459K 160 2,774

Những Nhân Vật Mạnh Nhất Thế Giới Ám Ảnh Tôi

Truyện tranh Xuyên Vào Tiểu Thuyết Làm Nữ Hoàng Tàn Độc
223K 50 2,489

Xuyên Vào Tiểu Thuyết Làm Nữ Hoàng Tàn Độc

Truyện tranh Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa
191K 38 999

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa

Truyện tranh Quận Chúa Bất Tư Gia
581K 95 3,652

Quận Chúa Bất Tư Gia

Truyện tranh Bí Mật Của Quý Cô
133K 22 696

Bí Mật Của Quý Cô

Truyện tranh Trăng Tối: Kỉ Nguyên Máu
219K 63 1,093

Trăng Tối: Kỉ Nguyên Máu

Truyện tranh Kế Hoạch Kết Thúc Có Hậu Cho Nhân Vật Phản Diện
127K 25 810

Kế Hoạch Kết Thúc Có Hậu Cho Nhân Vật Phản Diện