Truyện top trong ngày

Truyện tranh Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê
5M 4,762 19,592

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê

Truyện tranh Vợ Tôi Là Quỷ Vương
11M 2,347 19,520

Vợ Tôi Là Quỷ Vương

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
2M 446 6,982

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Truyện tranh Đại Quản Gia Là Ma Hoàng
10M 3,708 22,371

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
17M 5,828 25,258

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
8M 1,812 17,751

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
3M 213 8,639

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Tu La Võ Thần
8M 1,069 10,744

Tu La Võ Thần

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
9M 1,366 17,012

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
3M 567 8,182

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
11M 1,352 17,134

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
5M 357 12,916

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Độc Thủ Vu Y
4M 392 7,942

Độc Thủ Vu Y

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
4M 1,582 11,104

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
10M 1,227 20,198

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Hoán Đổi Diệu Kỳ
8M 3,051 8,579

Hoán Đổi Diệu Kỳ

Truyện tranh Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần
3M 3,562 9,901

Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần

Truyện tranh Tiên Tôn Lạc Vô Cực
5M 1,621 14,178

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Truyện tranh Cách Chiến Thắng Trận Đấu
4M 1,678 7,468

Cách Chiến Thắng Trận Đấu

Truyện tranh Trọng Sinh Trở Lại: Sủng Nịch Độc Nhất Vô Nhị
2M 95 5,473

Trọng Sinh Trở Lại: Sủng Nịch Độc Nhất Vô Nhị

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
7M 6,393 17,306

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
14M 1,501 22,303

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Thợ Rèn Huyền Thoại
7M 4,006 20,681

Thợ Rèn Huyền Thoại

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
16M 4,439 24,361

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai
2M 1,302 8,685

Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai

Truyện tranh Người Chơi Mới Cấp Tối Đa
3M 2,321 12,862

Người Chơi Mới Cấp Tối Đa

Truyện tranh Ngã Lão Ma Thần
3M 1,638 11,196

Ngã Lão Ma Thần

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
8M 656 16,267

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi
1M 183 3,666

Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
8M 4,184 31,825

Vua Thăng Cấp

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
6M 2,482 14,412

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
6M 1,084 12,282

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Tế
4M 1,027 11,468

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
15M 1,378 17,981

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Sinh Đôi Xuyên Không
906K 256 5,867

Sinh Đôi Xuyên Không

Truyện tranh Ta Là Chiến Thần Vô Song
3M 314 8,794

Ta Là Chiến Thần Vô Song